พระสมุห์ ขำ นนฺโท - พระสังฆาธิการ

พระสมุห์ ขำ นนฺโท


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๐
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสมุห์ ขำ นนฺโท เกิดเมื่อวันพุธที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับ วันแรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด เกิดที่ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายปาน - นางเขียว

     มีพี่น้อง ๔ คน คือ
     ๑. นายเขียว
     ๒. นายทุ่ม
     ๓. นายขอม
     ๔. พระสมุห์ขำ


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๕ ณ วัดเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (หลวงพ่อกล่อม นนทะ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ณ วัดเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (หลวงพ่อกล่อม นนทะ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธา วาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการวรรณ กสฺป วัดเขาแก้ว เป็นกรรมาวาจาจารย์ พระครูประกาศิตธรรมคุณ (หลวงพ่อเพชร อิทโชติ) วัดวชิรประดิษฐ์ เป็นอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่งกง

มรณกาล


     พระสมุห์ขำ นนฺโท มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เวลา ๐๓.๐๐ น. สิริอายุ ๖๕ ปี ๗ เดือน ๑๘ วัน พรรษา ๔๖

สมณศักดิ์


๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระสมุห์

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook