พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์ (จู่เคียด โสปาโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์ (จู่เคียด โสปาโก)


 
เกิด ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๐
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๓๒
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
วัด วัดมัชฌิมาวาส
ท้องที่ สงขลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์ มีนามเดิมว่า จู่เคียด เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๑๐ เกิดที่ บ้านถนนนอก อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของ นาย ไม่ทราบชื่อ เสียชีวิตเมื่อท่านยังเยาว์วัย - นางฉิ้มฮ่อง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๐ ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พระครูธรรมโมลี (มั่ง) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ทับ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมราชานุวัตร (แสง) เป็นกรรมาวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ โสปาโก


การศึกษา

  • ศึกษาพระธรรมวินัยและเรียนภาษาบาลีกับพระวินัยธรรม (หนู) วัดมัชฌิมาวาส
  • มีความรู้แปลธรรมบทและสามารถเทศน์ปฏิภาณได้อย่างดี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๕  เป็น เจ้าคณะแขวงหาดใหญ่ (เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่)
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๖  เป็น กรรมการคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๗  เป็น กรรมการธรรมยุตินิกาย จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๔๗  เป็น ครู-อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๔๖๒ - ๒๔๖๙  เป็น กรรมการตรวจความรู้นักธรรม ชั้นตรี จังหวัดสงขลา

มรณกาล


     พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์ (จู่เคียด โสปาโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เวลา ๒๓.๔๐ น. สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๒ พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระภัทรธรรมธาดา
พ.ศ. ๒๔๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิทยานุศาสน์ประสิทธิ์
พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอุทิตย์เขตต์คณานุรักษ์

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook