เจ้าอธิการเริ่ม เมธนีโย | พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการเริ่ม เมธนีโย


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๒๖
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๖
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
วัด วัดดอนยาง
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,620

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     เจ้าอธิการเริ่ม เมธนีโย มีนามเดิมว่า เริ่ม สืบนุสนธิ์ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ปีมะแม ภูมิลำเนา ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อนายกี้หวุ่น มารดาชื่อ นางส้มแป้น สืบนุสนธิ์ (แซ่เงา) ท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้อง ๗ คน

     ๑. นายจิ้ว สืบนุสนธิ์
     ๒. นางลิ่ม สืบนุสนธิ์
     ๓. นายกิ้ง สืบนุสนธิ์
     ๔. นายเริ่ม สืบนุสนธิ์ (หลวงพ่อเริ่ม เมธนีโย)
     ๕. นางเงิน สืบนุสนธิ์
     ๖. นายโผ้ง สืบนุสนธิ์
     ๗. นางส้มทับ สืบนุสนธิ์

ในวัยเด็กได้ ศึกษาอักขระสมัยกับหลวงตามิน วัดดอนยาง ซึ่งมีศักดิ์เป็นตาของท่าน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ พัทธสีมาวัดดอนยาง โดยมี พระครูขำ คมฺภีโร วัดจันทาวาส เจ้าคณะแขวงกาญจนดิษฐ์ในสมัยนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกานุช เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สำเร็จเป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ มีฉายาทางธรรมว่า "เมธนีโย" แปลว่า ผู้มีปัญญาอันน่าเจริญใจ

     เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านมีความสนใจด้านวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก ท่านได้กราบลาเจ้าอาวาสวัดดอนยาง เพื่อไปจำพรรษาและศึกษาวิชาความรู้จากพระอาจารย์เกลา ที่วัดจันทาวาส ในระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่วัดจันทาวาสนั้น ท่านได้เล่าเรียนวิชามากมาย กล่าวกันว่าท่านเดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อเพชร อินฺทโชติ และที่สำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงด้วย ต่อมาได้เดินทางไปเรียนบาลี ที่วัดหน้าพระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช อยู่ ๑ ปีเศษ แล้วเดินทางกลับมาสอนวิปัสสนากรรมฐานที่วัดดอนยาง ในขณะนั้นหลวงพ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียง ซึ่งเกิดจากมีลูกศิษย์ลูกหาที่เยอะ เพราะประจักษ์เชื่อในคำสอน

     ท่านธุดงค์ไปในสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ธุดงค์ไปนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ชะเวดากอง เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทสระบุรี เป็นต้น ในคราวที่ท่านเดินทางไปพม่าท่านไปกับพระภิกษุชื่น โดยท่านธุดงค์ไปแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แล้วข้ามไปฝั่งพม่า ได้ไปพักอยู่ในวัดแถบชายแดนที่มีเจ้าอาวาสเป็นชาวไทย และถูกนิมนต์ให้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้กับประชาชนในแถบนั้น ท่านก็ไม่ปฏิเสธ ท่านสอนอยู่ช่วงหนึ่งด้วยเหตุจำเป็นที่มีจุดหมายคือเมืองย่างกุ้ง ท่านก็ต้องจากจรไป เมื่อถึงจุดหมายนมัสการองค์พระมหาธาตุเจดีย์ชะเวดากองตามหวังแล้ว ท่านก็เดินทางกลับโดยเดินทางไปวัดนั้นแถบชายแดนที่ท่านเคยพัก ลาเจ้าอาวาสกลับสู่วัดดอนยาง โดยใช้เวลา ๓ เดือนเศษ

     หลวงพ่อพระอุปัชฌาย์เริ่ม เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดวัตรปฏิบัติตามธรรมวินัย มีตบะสูง ถือสัจจะเป็นที่ตั้ง มีเมตตาแก่คนทั้งหลาย อีกประการหนึ่งท่านมีความสามารถด้านยาสมุนไพรเมื่อมีผู้คนเจ็บป่วยเดือดร้อนมาหาท่าน ท่านก็จะช่วยสงเคราะห์ให้หายทุกรายไปโดยไม่เลือกชั้นวรรณะใดๆ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
 เจ้าคณะตำบลท่าทอง

ด้านสาธารณูปการ

-ร่วมสร้างถนนหลายสายในอำเภอกาญจนดิษฐ์ เช่น สายเขาพระนิ่ม-ดอนยาง เป็นต้น
-สร้างโรงเรียนวัดดอนยาง เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
-สร้างศาลาการเปรียญวัดดอนยาง
-สร้างโบสถ์วัดจันทาวาส
-สร้างศาลาหอฉันวัดจันทาวาส
-สร้างศาลาการเปรียญวัดจันทาวาส เป็นต้น

ศิษย์สัทธิวิหาริก


  • พระครูสุคนธธรรม (คลาย คนฺธสุธมฺโม) วัดจันทาวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์
  • พระครูสิริวัชรากร (วิเชียร วชิรญาโณ) วัดชลคราม อำเภอดอนสัก เป็นต้น

มรณกาล


     เจ้าอธิการเริ่ม เมธนีโย มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม สิริอายุ ๗๒ ปี พรรษา ๕๒

     งานบำเพ็ญกุศลศพพระอุปัชฌาย์เริ่ม มี ๗ วัน ๗ คืน จากนั้นปิดศพ ๑๐ เดือน จนถึงงานฌาปนกิจศพหลวงพ่อเริ่มในวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ในการจัดการศพของท่าน มีพระครูดิตถารามคณาศัย (หลวงพ่อชม คุณาราโม) วัดท่าไทร และ พระครูประจักษ์วรคุณ (ขาว นิลวณฺโณ) เป็นเจ้าภาพหลักให้การดูแลตลอด และ วัตถุมงคลเหรียญรุ่น ๒ ของหลวงพ่อเริ่ม (ใบสาเก) นั้น หลวงพ่อชม และ หลวงพ่อขาว เป็นผู้ทำพิธีปลุกเสก แล้วแจกจ่ายเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ


ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook