พระครูพยุหานุศาสก์ (ชิต ชิตจิตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูพยุหานุศาสก์ (ชิต ชิตจิตฺโต)


 
เกิด ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒
พรรษา ๓๙
มรณภาพ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
วัด วัดยางขาว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพยุหานุศาสก์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๒  ณ บ้านน้ำทรง ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (ฑิฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๐๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
 เจ้าอาวาสวัดยางขาว
 พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระครูพยุหานุศาสก์ (ชิต ชิตจิตฺโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ รวมอายุได้ ๕๙ ปี พรรษา ๓๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูพยุหานุศาสก์

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook