พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท)


 
เกิด ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๐
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
วัด วัดเขาแก้ว
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ มีนามเดิมว่า บุญธรรม กันเพชร เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๐ ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีระกา ณ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โยมบิดาชื่อหลวงเพชฎา โยมมารดา นางแย้ม กันเพชร


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ พัทธสีมาวัดเขาแก้ว โดยมี พระครูสุนทรธรรมวินิฐ วัดศรีสิทธิการาม จังหวัดชัยนาท เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการไข่ วัดอินทาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดเอี่ยม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายา ธมฺมปฺปสาโท แล้วอยู่จำพรรษาที่วัดเขาแก้วตลอดมา


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก สำนักศึกษาวัดเขาแก้ว

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น เจ้าคณะตำบลพยุหะ
พ.ศ. ๒๕๐๒ - ๒๕๒๓  เป็น เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
พ.ศ. ๒๕๐๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๒๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น กรรมการสงฆ์ องค์การศึกษาอำเภอ
พ.ศ. ๒๔๘๙  เป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็น พระครูปลัด
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook