พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนวิสุทธิ์ (ชำนาญ เขมนนฺโท ป.ธ.๗)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดกุยบุรี
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๗ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนเวที [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวิสุทธิ์ วุฒิธรรมคณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook