พระราชธรรมเวที (เปียก จตฺตาสุโณ) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมเวที (เปียก จตฺตาสุโณ)


 
วัด วัดโตนด
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดโตนด

สมณศักดิ์


๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมารามคณี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเวที ตรีปิฎกโกศล วิมลศีลาจารคุณาภรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook