พระราชวิสุทธินายก (บุญเรียด พุทฺธวํโส ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธินายก (บุญเรียด พุทฺธวํโส ป.ธ.๓)


 
เกิด ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๖
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดไตรรัตนาราม
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะตำบลในเมืองสุรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ประธานกรรมการจัดหาทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม คณะธรรมยุต

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระธรรมทูต ประจำจังหวัดสุรินทร์

มรณกาล


     พระราชวิสุทธินายก (บุญเรียด พุทฺธวํโส ป.ธ.๓) มรณภาพด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่ว เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธินายก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธินายก สาธกธรรมวิจิตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook