พระราชชัยมุนี ป.ธ.๕ - พระสังฆาธิการ

พระราชชัยมุนี ป.ธ.๕


 
วัด วัดชัยสามหมอ
ท้องที่ ชัยภูมิ
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวีรชัยมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชชัยมุนี ชินสีห์ธรรมานุวัตร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook