พระราชรัตนรังษี (จำนงค์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชรัตนรังษี (จำนงค์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)


 
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดพุทธาราม
ท้องที่ ประเทศสวีเดน
สังกัดวัดไทย วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ประธานสงฆ์วัดพุทธาราม

งานเผยแผ่

พระธรรมทูตประจำประเทศสวีเดน

มรณกาล


     พระราชรัตนรังษี (จำนงค์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วยโรคหอบ หืด และโรคน้ำท่วมปอด

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนรังษี สุธีวิเทศธรรมนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook