พระธรรมบัณฑิต (ทองใส กตธุโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมบัณฑิต (ทองใส กตธุโร ป.ธ.๔)


 
มรณภาพ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร
 เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ)

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณดิลก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรานุวัตร ปริยัติวโรปกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณไตรโลกาจารย์ วรญาณโสภิต ศาสนกิจวโรปกร ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมบัณฑิต สิทธิธรรมเวที ศรีปริยัติโกศล วิมลศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook