พระราชสันทัศกาจารย์ (พุ่ม จกฺกวโร) - พระสังฆาธิการ

พระราชสันทัศกาจารย์ (พุ่ม จกฺกวโร)


 
เกิด ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๙๒ ปี
พรรษา ๗๒
วัด วัดเนินหอม
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 เจ้าอาวาสวัดเนินหอม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์วราภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสันทัศกาจารย์ บริหารศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook