พระเทพเมธากร (ณรงค์ ปริสุทโธ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธากร (ณรงค์ ปริสุทโธ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วัด วัดราษฎร์ประชุมชนาราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 801

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น เจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาปูน
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประชุมชนาราม
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิรังษี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธากร สุนทรศลาจาร ี สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๙, ตอนที่ ๑๘๔ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๕, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook