พระครูสุวิชานวรวุฒิ (ปี้ ทินฺโน) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุวิชานวรวุฒิ (ปี้ ทินฺโน)


 
เกิด ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อายุ ๗๑ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดลานหอย
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสุวิชานวรวุฒิ มีนามเดิมว่า ปี้ ชูสุข (คำว่า "ปี้" หมายถึง เงินตราสมัยโบราณ) เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล ณ ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


การศึกษา

     การศึกษาแต่เดิมส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในวัด ที่มีพระ หรือฑิตที่ลาสิกขาไปเป็นผู้สอน หลวงพ่อปี้ ทินฺโน ในวัยเยาว์ คือเมื่ออายุประมาณ ๑๒ ปี ทางครอบครัวบิดามารดา ได้นำไปฝากไว้กับพระอธิการหน่าย น้อยผล เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยเริ่มแรกได้เรียนหนังสือมูลบทบรรพกิจเบื้องต้น ทั้งหนังสือไทยและหนังสือขอม หลวงพ่อปี้ ในวัยเยาว์มีความสามารถอ่านเขียนหนังสือไทยและหนังสือขอมได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่พอใจของพระผู้สอน และทางครอบครัว ต่อมาเมื่ออายุได้ ๑๖ ปี จึงได้กลับบ้านเพื่อไปประกอบอาชีพทางการเกษตรอันเป็นอาชีพของครอบครัว


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ พัทธสีมา วัดสังฆาราม ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยมี พระครูวินัยสาร (ทิม ยสฺทินโน) วัดราชธานี เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการน้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้ฉายาว่า ทินโน

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเชิงคีรี ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดลานหอย
พ.ศ. ๒๔๘๕  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๖  เป็น เจ้าคณะตำบลบ้านด่านลานหอย
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะตำบลบ้านด่านลานหอย กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระครูสุวิชานวรวุฒิ (ปี้ ทินฺโน) ได้เกิดอาพาธ จนต้องนำส่งโรงพยาบาล ประกอบกับชราภาพ ท่านจึงมรณภาพด้วยโรคไตไม่ทำงาน และหัวใจวาย เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย ด้วยอาการสงบ สิริอายุ ๗๑ ปี ๒ เดือน ๒๖ วัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูสุวิชานวรวุฒิ

ที่มา


wikipedia.org

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook