พระราชวรนายก (ศรี สมาจาโร) - พระสังฆาธิการ

พระราชวรนายก (ศรี สมาจาโร)


 
เกิด ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๗๒ ปี
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙
วัด วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
ท้องที่ หนองบัวลำภู
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
 เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู

สมณศักดิ์


๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรธรรมคณี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรนายก ดิลกธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook