พระราชมงคลญาณ (เปลี่ยน ปณีโต ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลญาณ (เปลี่ยน ปณีโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
 เจ้าคณะอำเภอพระประแดง

มรณกาล


     พระราชมงคลญาณ (เปลี่ยน ปณีโต ป.ธ.๔) มรณภาพด้วยโรคไตวายเรื้อรัง เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณธรรมาภิรม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลญาณ ศีลาจารสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook