พระครูพิจิตรรังสรรค์ (อะนะ ปภาโส) - พระสังฆาธิการ

พระครูพิจิตรรังสรรค์ (อะนะ ปภาโส)


 
เกิด ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๖
อายุ ๔๒ ปี
อุปสมบท ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐
พรรษา ๑๙
มรณภาพ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดวิจิตราราม
ท้องที่ พิจิตร
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดวิจิตราราม
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะตำบลป่ามะคาบ
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูพิจิตรรังสรรค์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook