พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗ - พระสังฆาธิการ

พระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ป.ธ.๗


 
อายุ ๔๕ ปี
พรรษา ๒๕
วัด วัดลุ่ม
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลุ่ม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะตำบลท่าประดู่


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook