พระราชอุทัยกวี (พิสัย ฐานธมฺโม ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระราชอุทัยกวี (พิสัย ฐานธมฺโม ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๕
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
วัด วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
ท้องที่ อุทัยธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น พระวินัยธร จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ ที่ พระครูอุเทสธรรมนาท
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชอุทัยกวี ศีลาจารนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook