เจ้าอธิการพุ่ม ฉฺนโท | พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการพุ่ม ฉฺนโท


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๒๕
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๖
พรรษา ๕๒
มรณภาพ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
วัด วัดปากคู
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 930

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     เจ้าอธิการพุ่ม ฉฺนโท มีนามเดิมว่า พุ่ม เกิดคูหา เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ณ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายเกิด - นางหีต เกิดคูหา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๖ ณ วัดโพธาวาส อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระครูวิธูรธรรมสาสน์ (หลวงพ่อกล่อม นนทะ) วัดโพธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประกาศิตธรรมคุณ (หลวงพ่อเพชร อินทโชติ) วัดวชิรประดิษฐ์ เป็นพระกรรมวาจารย์


การศึกษา

     ได้ศึกษาเรียนหนังสือไทยและหนังสือขอมจากพระครูวิธูรธรรมสาสน์ (หลวงพ่อกล่อม นนทะ) วัดโพธาวาส นอกจากนั้นแล้วยังได้ศึกษาวิชาอาคม ทางไสยศาสตร์ จากพระครูวิธูรธรรมสาสน์ (หลวงพ่อกล่อม นนทะ) วัดโพธาวาส , พระครูประกาศิตธรรมคุณ (หลวงพ่อเพชร อินทโชติ) วัดวชิรประดิษฐ์ และ พระครูสังฆวิจารณ์ฉัตรทันต์บรรพต (พระอาจารย์ทองเฒ่า) วัดเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดปากคู
พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น เจ้าคณะตำบลกรูด
พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     เจ้าอธิการพุ่ม ฉฺนโท มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ สิริอายุ ได้ ๗๓ ปี พรรษา ๕๒


ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook