พระธรรมจักรเจตยาภิบาล (อ่ำ ปภากโร) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมจักรเจตยาภิบาล (อ่ำ ปภากโร)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๕๐
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๐
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘
วัด วัดมเหยงคณ์
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมจักรเจตยาภิบาล มีนามเดิมว่า อ่ำ ใต้การ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ เป็นบุตรของนายปั้น ใต้การและนางทองทรัพย์ ใต้การ มีพี่น้องร่วมสายโลหิต ๕ คน ท่านเป็นบุตรชายคนที่ ๓ ภูมิลำเนาเดิม ตำบลท้ายเภา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดธงทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง) วัดท่าโพธิ์ อดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระรัตนธัชมุนี (ม่วง) วัดท่าโพธิ์ อดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอนันตนิมนาท วัดสวนป่าน เป็นพระกรรมวาจาจารย์


จำพรรษา

พ.ศ. ๒๔๖๖ อยู่จำพรรษาวัดธงทอง ๑ พรรษา
พ.ศ. ๒๔๗๐ อยู่จำพรรษา ณ วัดพระนคร ตำบลในเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๔๙๐ อยู่จำพรรษา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๐๐ อยู่จำพรรษาวัดมเหยงคณ์


การศึกษา

นักธรรมตรี-โท วัดพระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักธรรมชั้นเอก วัดบุปผาราม จังหวัดธนบุรี
แผนกบาลี ได้เล่าเรียนพอสมควร แต่สอบไม่ได้ประโยค เนื่องจากพรรษามากแล้วและมีธุระด้านอื่นๆมาก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช-ภูเก็ต-พังงา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการตรวจนักธรรม แผนกธรรมสนามหลวง

ผลงาน


งานนวกรรม

     ๑. สร้างศาลาการเปรียญ โดยทุนของทายาทเจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) ชื่อว่า “ศาลาบดินทรเดชานุชิต”
     ๒. บูรณะซ่อมแช่มกุฎิซึ่งสกุล ณ นคร สร้างไว้
     ๓. ปรับปรุงตกแต่งอุโบสถให้มีศิลปะงดงาม
     ๔. สร้างโรงเรียนเป็นอาคาร ๔ ชั้น ยาวประมาณ ๒ เส้น ๒๗ ห้องเรียน ๑ หลัง
     ๕. พยายามปรับปรุงที่ธรณีสงฆ์ด้านหลังวัดและสองชข้างวัดซึ่งเป็นแหล่งสลำ ให้เป็นอาคารเป็นระเบียบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นต้น

งานด้านการศึกษา

     ๑. จัดตั้งยุวพุทธิกสมาคมนครศรีธรรมราช
     ๒. จัดตั้งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ธรรมจักรเจตยาภิบาล
     ๓. จัดตั้งโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกธรรม
     ๔. จัดตั้งมูลนิธิธรรมจักรเจตยาภิบาล เป็นต้น

มรณกาล


     พระธรรมจักรเจตยาภิบาล (อ่ำ ปภากโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๑๙.๐๙ น. ณ โรงพยาบาลเปาโล กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระอโนมคุณมุนี (กล่อม) เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ ที่ พระครูธรรมจักรเจตยาภิบาล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมจักรเจตยาภิบาล

ที่มา


หนังสือวัดศรทวีและธรรมยุติกเถราจารย์เมืองนคร ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ พระครูสิริธรรมานุศาสน์ พ.ศ. ๒๕๔๔.
ข้อมูลเดิมจากสื่อทั่วไป.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข : ค้นคว้า/ เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook