พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชเมธากรกวี (วินัย ถิรวินโย ป.ธ.๙)


 
วัด วัดสนามพราหมณ์
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธินายก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธากรกวี ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook