พระสุวรรณมุนี (ชิต สุวณฺณโชติ) - พระสังฆาธิการ

พระสุวรรณมุนี (ชิต สุวณฺณโชติ)


 
เกิด ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๑๐
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๒๙
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
วัด วัดมหาธาตุ วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๘ - ๒๔๕๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ (วัดราษฎร์)
พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๘๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๗ - ๒๔๘๑  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๗  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี กิตติมศักดิ์

มรณกาล


     พระสุวรรณมุนี (ชิต สุวณฺณโชติ) มรณภาพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูญาณพิลาศ
พ.ศ. ๒๔๗๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุวรรณมุนี นรสีหธรรมทายาท สังฆวาหะ
๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณมุนี นรสีหธรรมทายาท มหาธาตุเจติยาภิบาล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook