พระครูพิพิธพัฒนการ (ผอม จนฺโทภาโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิพิธพัฒนการ (ผอม จนฺโทภาโส)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๕๐
อายุ ๗๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๗๔
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดสุทธาวาส
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพิพิธพัฒนการ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ปีมะแม


อุปสมบท

     อุปสมบท อายุ ๒๔ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยมี พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสฺโส) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดสมุหนิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจ พัฒนาชุมชน ถนนหนทาง และบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาเสนาสถานวัดวาอาราม สืบทอดเจตจำนงของเจ้าอธิการสุทธิ์ เจ้าอาวาสองค์ก่อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ท่านยังเป็นพระสงฆ์ที่มีอาคมขลังอีกด้วย


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๘๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส

มรณกาล


     พระครูพิพิธพัฒนการ (ผอม จนฺโทภาโส) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะแม ณ วัดสุทธาวาส สิริอายุ ๗๒ ปี พรรษา ๔๘

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพิพิธพัฒนการ

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook