พระอธิการซ้อน ปิยธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระอธิการซ้อน ปิยธมฺโม


 
เกิด ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
พรรษา ๔๙
มรณภาพ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙
วัด วัดสโมสร
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 2,360

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการซ้อน ปิยธมฺโม มีนามเดิมว่า ซ้อน พูลศิริ เกิดเมื่อวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีเถาะ ตรงกับวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๔ เป็นบุตรคนที่ ๒ ของ นายแพน นางปุก พูลศิริ กำเนิดที่ บ้านปากท่อ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๓ คน คือ

     ๑. นางทรัพย์ รักนาค
     ๒. นายซ้อน พูลศิริ (พระอธิการซ้อน ปิยธมฺโม)
     ๓. นางหีต พูลศิริ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๖ ปี วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ เวลา ๑๖.๒๐ น. ณ พัทธสีมาวัดสโมสร โดยมี พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆปาโมกข์ (หนู ติสฺโส) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระวินัยธรฤทธิ์ ธมฺมธโร วัดท่าโพธิ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์จอน วัดสโมสร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “ปิยธมฺโม” แปลว่า ผู้มีธรรมเป็นที่รัก

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้อยู่จำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดสโมสร จากนั้นได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสโมสร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๒

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสโมสร

มรณกาล


     พระอธิการซ้อน ปิยธมฺโม อาพาธด้วยโรคชรา ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙ สิริอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๔๙ที่มา


หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐.

ผู้แนะนำข้อมูล


เกรียงศักดิ์ เมฆสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook