พระครูศรีธีรวิเทศ (สายรุ้ง ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระครูศรีธีรวิเทศ (สายรุ้ง ป.ธ.๖)


 
วัด วัดพระธรรมกายปารีส
ท้องที่ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๖, ศษ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปารีส

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูศรีธีรวิเทศ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook