พระครูวิจิตรธรรมธาดา (พาน จิตฺตสุโภ) - พระสังฆาธิการ

พระครูวิจิตรธรรมธาดา (พาน จิตฺตสุโภ)


 
เกิด ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดหุบกระทิง
ท้องที่ ราชบุรี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูวิจิตรธรรมธาดา มีนามเดิมว่า พาน กุนาง เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ บ้านเลขที่ ๒ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายหลง กุนาง มารดาชื่อ นางบาง กุนาง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ พัทธสีมาวัดหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูเมธาธิการ (หวาน) วัดโพธิบัลลังก์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการฮึ่ม กนฺตธโร วัดปลักแรด ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอานนท์ ยสินฺธโร วัดบางพัง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ.๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดหุบกระทิง ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.๒๕๐๙ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี วัดหุบกระทิง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี


ความชำนาญ

ด้านนวกรรมการก่อสร้าง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง
พ.ศ. ๒๕๐๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดหุบกระทิง
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะตำบลเบิกไพร - ลาดบัวขาว
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง (กิตติมศักดิ์)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook