พระครูกล่ำ เกตฺทตฺโต | พระสังฆาธิการ

พระครูกล่ำ เกตฺทตฺโต


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙
วัด วัดแหลมไผ่
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,442

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูกล่ำ เกตฺทตฺโต มีนามเดิมว่า กล่ำ นิลสม เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๓๓ ณ บ้านแหลมไผ่ ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของนายสม นางเอียด นิลสม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๑๐ คน ดังนี้

     ๑. นางทอย
     ๒. นายพัน
     ๓. นายหีต
     ๔. นายผิน
     ๕. นางฉิ้ม
     ๖. นางเขียว
     ๗. นายกล่ำ (พระครูกล่ำ เกตทตฺโต)
     ๘. นายแจ้ง
     ๙. นางศีล
     ๑๐. นายรุ่ง

     เมื่อยังวัยเยาว์ท่านได้เข้าศึกษาอักขระสมัยอักษรไทยและขอม ในสำนักเจ้าอธิการด้วน พรหมฺสุวณฺโณ วัดแหลมไผ่


บรรพชา

     บรรพชา เมื่ออายุได้ ๑๗ ปี พ.ศ. ๒๔๕๐

     อุปสมบท เมื่อายุได้ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ พัทธสีมาวัดมะลิวัลย์ (มะลวนใน) โดยมี พระครูพิศาลคณะกิจ (จ้วน) เจ้าคณะแขวงพุนพินวัดพุนพินใต้ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดเกตุ เกสโร วัดเขาศรีวิชัย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เจ้าอธิการด้วน พรหมฺสุวณฺโณ วัดแหลมไผ่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “คงฺคสุวณฺโณ” ก่อนเปลี่ยนมาใช้ “เกตฺทตฺโต” ในภายหลัง

     เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษา ณ วัดมะลิวัลย์ ศึกษาสรรพวิชากับพ่อท่านพร้อม จนฺทมุนี อยู่ช่วงหนึ่ง จากนั้นได้มาจำพรรษากับ พ่อท่านด้วน ณ วัดแหลมไผ่ ผู้เป็นพระอาจารย์ของท่านตั้งแต่วัยเยาว์ ได้ปรนนิบัติปฏิบัติอุปัฏฐากพระอาจารย์ ได้เล่าเรียนศึกษาพระธรรมวินัย จนสวดพระปาฏิโมกข์ได้ และได้ศึกษาวิปัสนากรรมฐานและสรรพวิชาต่างๆจากพ่อท่านด้วน ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๕ พ่อท่านด้วนได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่ และได้แต่งตั้ง พระกล่ำ เป็นเจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่ สืบไป พ่อท่านกล่ำมีความชำนาญด้านยาสมุนไหรเป็นอย่างมาก ช่วยรักษาโรคโดยใช้วิธีแพทย์แผนโบราณในการรักษาคน โดยการต้มยาให้ผู้มาพึ่งบารมีไปรับประทานให้หายจากการป่วย อีกทั้งยังเป็นครูผู้สอนพระ สามเณร ตลอดจนถึงเด็กๆฆราวาส ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ จึงได้เป็นพระครูชั้นประทวนที่ พระครูกล่ำ เกตฺทตฺโต ท่านเป็นพระนักพัฒนาและสรรสร้างมาตลอดชีวิต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดแหลมไผ่

มรณกาล


     ในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หลังจากงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตรไม่นาน ท่านเกิดอาพาธด้วยโรคชรา ศิษยานุศิษย์ได้นำท่านเข้ารักษาที่โรงพยาบาล รักษาอยู่ช่วงหนึ่ง จากนั้นก็กลับมาพัก ณ วัดแหลมไผ่ จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ เวลา ๒๒.๕๕ น. พระครูกล่ำ เกตฺทตฺโต ก็ได้ละสังขารอย่างสงบ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ที่เฝ้าดูอาการ สิริอายุ ๗๗ ปี พรรษา ๕๗ ได้เก็บสรีระสังขารไว้นานจนแห้งเหลือเป็นอัฐิ และได้ทำการฌาปนกิจอัฐิ เมื่อ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์

ที่มา


หนังสือที่ระลึก ๑๐๐ วันบำเพ็ญกุศลศพ พระครูกล่ำ เกตุทตฺโต ๓๐-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook