พระอธิการแดง ติสโส | พระสังฆาธิการ

พระอธิการแดง ติสโส


 
เกิด ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๕
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๖๐
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
วัด วัดพระเจดีย์แหลมสอ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 904

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการแดง ติสโส เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง พ.ศ. ๒๔๓๔ แต่เมื่อดูที่บปฏิทิน ๑๐๐ ปีย้อนหลัง โดยยึดวันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรงเป็นหลัก ปรากฏว่า ตรงกับวันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๕ สมัยนั้นการเปลี่ยนศักราชจะเปลี่ยนในเดือนเมษายน ซึ่งถ้านับตามปัจจุบันก็จะตรงกับ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๖ กำเนิด ณ บ้านเขาปุก อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายแก้ว นางอ่อน ทองเรือง

     ***พ.ศ. ๒๔๓๔ ตรงกับปีเถาะ

     ***ติสฺโส ฉายา อักษร ต ถ ท ธ น จะตั้งฉายาทางพระให้กับผู้ที่เกิด วันเสาร์

     #ดังนั้น สรุปได้ว่า หลวงพ่อแดง ติสฺโส กำเนิด วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๕ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะโรง


อุปสมบท

     อุปสมบท ครั้งแรก เมื่ออายุ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๕๕ ณ พัทธสีมา วัดสำเร็จ โดยมี พระครูวิบูลย์ธรรมสาร (เพชร ติสฺโส) เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยรูปแรก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรักษ์ อินฺทสุวณฺโณ (พระครูทีปาจารคุณารักษ์) วัดประเดิม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทับ วัดแจ้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทได้ประมาณ ๒ พรรษา แล้วลาสิกขา เนื่องจากเป็นโรคผิวหนัง

     อุปสมบท ครั้งที่สอง เมื่ออายุ ๒๕ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ณ พัทธสีมาวัดสำเร็จ โดยมี เจ้าอธิการเพชร วชิโร (พระครูวิบูลย์ธรรมสาร) เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยรูปที่ ๒ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูรักษ์ อินฺทสุวณฺโณ (พระครูทีปาจารคุณารักษ์) วัดประเดิม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการทับ วัดแจ้ง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้ติดตามประอุปัชฌาย์ (เจ้าอธิการเพชร วชิโร) ไปที่เกาะพงัน ได้ศึกษา วิปัสสนากรรมฐาน วิชาต่างๆ อุปัฏฐากดูแลพระอุปัชฌาย์ เป็นเวลา ๘ เดือนเศษ จากนั้นเดินทางกลับมายัง เกาะสมุยบ้านเกิด ได้จำพรรษา ณ วัดสำเร็จดินแดนเดิมอยู่ระยะหนึ่ง ตาอมาท่านได้ออกจากวัดสำเร็จมาปลูกกุฏิอยู่ ณ เขาเล่ ซึ่งเป็นที่สงบร่มเย็นเหมาะกับการนังสมาธิวิปัสสนาฝึกตน ต่อจากนั้นทางวัดสันติวราราม(ท้องกรูด) ได้ขาดเจ้าอาวาส ชาวบ้านได้นิมนต์ท่านให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้องกรูด ซึ่งท่านก็ได้รับนิมนต์ ท่านได้พัฒนาวัดท้องกรูด โดยได้สร้างอุโบสถ ศาลา กุฏิสงฆ์ ตจนวัดเจริญขึ้น จากนั้นท่านได้หานรำลึกถึงความสงบที่ปราศจากภาระ ท่านจึงลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท้องกรูด แล้วได้จาริกธุดงค์ไปบำเพ็ญฝึกฝนตนในสถานที่ต่างๆ เช่น ถ้ำยายที่ละไม ถ้ำรูเหล็ด ถ้ำคลองตีนเป็น วัดโพธิ์บ้านใต้ วัดโพธิ์บ้านทะเล หินเม็ด แหลมเสร็จ แหลมตะโหนด พระคอหัก เกาะมัดสุม เกาะราบ เกาะท่าไร่ เกาะแตน และ เขาเจดีย์บ้านแหลมสอ เป็นต้น ท่านมีอุปนิสัยเยือกเย็น สมถะ เมตตาสูง จากนั้นท่านมาจำพรรษา ณ วัดแหลมสอ ได้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นที่ริมทะเล และพัฒนาวัดแหลมสอจนเจริญ ในบั้นปลายท่านได้ย้ายมาจำพรรษา ณ สำนักสงฆ์เขาเล่ที่เป็นที่อยู่เดอมของท่าน พัฒนามณฑปพระพุทธบาทที่ประดิษฐานบนเขาเล่ และสร้างศาลาโรงธรรมไว้ให้เป็นสาธารณประโยชน์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๕๑๙  เป็น เจ้าสำนักสงฆ์เขาเล่
พ.ศ. ๒๔๗๐  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๘๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดสันติวราราม
พ.ศ. ๒๔๘๑ - ๒๕๑๙  เป็น เจ้าสำนักสงฆ์พุทธเจดีย์ แหลมสอ ติสฺโส นฤมิต

มรณากาล


     พระอธิการแดง ติสโส มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะโรง สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๕๙


ผู้แนะนำข้อมูล


ราเมศวร์ ทองสุข
จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook