พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี - พระสังฆาธิการ

พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๖
พรรษา ๖๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๗๖
วัด วัดสุทธาวาส
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี      พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี เกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๙๖ ปีฉลู เป็นชาวไชยาตั้งแต่กำเนิด


อุปสมบท

     อุปสมบท ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ณ พัทธสีมา โดยมี พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) อดีตเจ้าคณะเมืองไชยา วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     *สมัยนั้นมีพระอุปัชฌาย์รูปเดียวคือเจ้าคณะเมือง และพระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา พ.ศ. ๒๔๑๕-๒๔๓๓

     เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ยึดมั่นพระธรรมวินัย ปฏิบัติสมณะกิจในเพศบรรพชิต จนประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้บูรณะวัดขึ้นมา ชื่อวัดปางยางทอง,วัดปางยาง,วัดป่ายาง หรือ วัดสุทธาวาส(โมถ่าย) ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา ในปัจจุบัน) และได้จัดการขอพระราชวิสุงคามสีมา (ครั้งแรก) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ และได้สร้างโรงเรียนวัดสุทธาวาสขึ้น เจ้าอธิการสุทธิ์ เป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ และเป็นพระนักพัฒนา วางรากฐานสาธารณูปการไว้ให้ได้สืบต่อพัฒนาจนถึงปัจจุบัน

มรณกาล


     พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษาประมาณ ๖๐ พรรษา และฌาปนกิจ ศพในช่วงปลายปี (๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖)

     สมัยนั้นเปลี่ยนศักราชกันในเดือน ๕ ตามจันทรคติ (ซึ่งจะตรงกับปลายเดือนมีนาคม และ ต้นเดือนเมษายน) ซึ่งนับวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นวันสิ้นปี และ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นการขึ้นศักราชใหม่ แสดงว่า วันปลงศพพ่อท่านสุทธิ์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ยังอยู่ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ (ถ้านับตามปัจจุบันจะตรงกับ พ.ศ. ๒๔๗๗) คาดการว่า พ่อท่านสุทธิ์ มรณภาพ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ และทำการฌาปณกิจ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกาที่มา


หนังสือที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดสุทธาวาส ๗-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดย พระธรรมรัชโยดม (พระเทพรัตนกวี อดีต จจ.สฎ) , พระอธิการผอม จนฺโทภาโส และ นายอั้น เวชเตง.
หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ พระอธิการสุทฺธิ์ ปิยทสฺสี วัดสุทธาวาส พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย พระปลัดเกตุ ธมฺมวโร (พระเทพรัตนกวี อดีต จจ.สฎ).

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook