พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี | พระสังฆาธิการ

พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๙๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๑๖
พรรษา ๖๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๗๖
วัด วัดสุทธาวาส
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 941

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี      พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี เกิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๙๖ ปีฉลู เป็นชาวไชยาตั้งแต่กำเนิด


อุปสมบท

     อุปสมบท ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ณ พัทธสีมา โดยมี พระครูรัตนมุนีศรีสังฆราชาลังกาแก้ว (ทองอยู่) อดีตเจ้าคณะเมืองไชยา วัดโพธาราม เป็นพระอุปัชฌาย์

     *สมัยนั้นมีพระอุปัชฌาย์รูปเดียวคือเจ้าคณะเมือง และพระครูฯกาแก้ว (ทองอยู่) เป็นเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา พ.ศ. ๒๔๑๕-๒๔๓๓

     เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุได้ยึดมั่นพระธรรมวินัย ปฏิบัติสมณะกิจในเพศบรรพชิต จนประมาณ พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้บูรณะวัดขึ้นมา ชื่อวัดปางยางทอง,วัดปางยาง,วัดป่ายาง หรือ วัดสุทธาวาส(โมถ่าย) ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา ในปัจจุบัน) และได้จัดการขอพระราชวิสุงคามสีมา (ครั้งแรก) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ และได้สร้างโรงเรียนวัดสุทธาวาสขึ้น เจ้าอธิการสุทธิ์ เป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ และเป็นพระนักพัฒนา วางรากฐานสาธารณูปการไว้ให้ได้สืบต่อพัฒนาจนถึงปัจจุบัน

มรณกาล


     พระอธิการสุทธิ์ ปิยทสฺสี มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖ สิริอายุ ๘๐ ปี พรรษาประมาณ ๖๐ พรรษา และฌาปนกิจ ศพในช่วงปลายปี (๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖)

     สมัยนั้นเปลี่ยนศักราชกันในเดือน ๕ ตามจันทรคติ (ซึ่งจะตรงกับปลายเดือนมีนาคม และ ต้นเดือนเมษายน) ซึ่งนับวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็นวันสิ้นปี และ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็นการขึ้นศักราชใหม่ แสดงว่า วันปลงศพพ่อท่านสุทธิ์ ๑๒ กุมภาพันธ์ ยังอยู่ใน พ.ศ. ๒๔๗๖ (ถ้านับตามปัจจุบันจะตรงกับ พ.ศ. ๒๔๗๗) คาดการว่า พ่อท่านสุทธิ์ มรณภาพ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ และทำการฌาปณกิจ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖ ซึ่งตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๓ ปีระกาที่มา


หนังสือที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดสุทธาวาส ๗-๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ โดย พระธรรมรัชโยดม (พระเทพรัตนกวี อดีต จจ.สฎ) , พระอธิการผอม จนฺโทภาโส และ นายอั้น เวชเตง.
หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ พระอธิการสุทฺธิ์ ปิยทสฺสี วัดสุทธาวาส พ.ศ. ๒๔๗๖ โดย พระปลัดเกตุ ธมฺมวโร (พระเทพรัตนกวี อดีต จจ.สฎ).

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เรียบเรียง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook