พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ชุ่ม รกฺขิโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ชุ่ม รกฺขิโต)


 
เกิด ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๗
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙
วัด วัดถ้ำใหญ่
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูสุนทรธรรมรักขิต มีนามเดิมว่า ชุ่ม ชูมณี เกิดเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๗ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ณ บ้านส้ม แขวงประสงค์ เมืองไชยา (ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปัจจุบัน) บิดาชื่อชู มารดาชื่อทรัพย์ ชูมณี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๐ ปี วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ ตรงกับวันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล เวลา ๑๔.๑๕ น. ณ พัทธสีมาวัดถ้ำใหญ่ โดยมี พระครูจาง วิริโย วัดศรีสุวรรณ (สมัยนั้นเรียกวัดดอนมะพร้าว) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประสงค์สารการ (เทศน์ ธมฺมสํวโร) สมัยเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยธาราวาส(ดอนกระชาย) และดำรงสมณศักดิ์พระอธิการเทศน์ ธมฺมสํวโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า “รกฺขิโต” แปลว่า ผู้ดูแลรักษาธรรม

     หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ท่านได้มาจำพรรษา บำเพ็ญสมณธรรม ณ วัดถ้ำใหญ่ จนได้เป็นเจ้าอาวาส จำพรรษาจวบจนมรณภาพ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เจ้าคณะตำบลวัง

     พระครูสุนทรธรรมรักขิต หรือที่รู้จักกันในนาม พ่อท่านชุ่ม วัดถ้ำใหญ่ เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งในวัตรปฏิบัติ พระธรรมวินัย เป็นที่เคารพนับถือของชาวท่าชนะและผู้เคารพศรัทธาอย่างกว้างขวางมาอย่างยาวนาน ท่านสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมาย ทั้งสาธารณประโยชน์ และเมตตาสงเคราะห์ญาติโยมที่มาขอพึ่งบารมี ท่านมีวิชาแพทย์แผนโบราณ รักษาโรคโดยใช้สมุนไพร และมีสรรพวิชาด้านความขลัง โดยท่านศึกษาวิชาบางประการจากพ่อท่านสุทธิ์ ติสฺโส วัดมัชฌิมาราม (วัดหนองหวาย) ซึ่งศิษย์เอกหลวงพ่อสุทธิ์ จะมีอยู่ ๒ รูปด้วยกัน คือ พ่อท่านชุ่ม วัดถ้ำใหญ่ และ หลวงพ่อแช่ม วัดพระใหญ่(วัดมหาถูปาราม) {๒ ช ๒ ใหญ่} โดยพ่อท่านชุ่ม วัดถ้ำใหญ่ มีความอาวุโสกว่าพ่อท่านแช่ม วัดพระใหญ่ เป็นศิษย์รักของพ่อท่านสุทธิ์ทั้งคู่

     เมื่อพ่อท่านสุทธิ์เข้าสู่วัยชราสายตาของท่านมองไม่เห็น เนื่องจากท่านเป็นต้อ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า บอดตาใส คือท่านมองไม่เห็นแต่ท่านยังลืมตา สมัยนั้นที่วัดหนองหวายได้มีการจัดงานขึ้น และเมื่อถึงงาน ท่านมองไม่เห็นท่านถามหาพ่อท่านชุ่ม ว่ามาถึงหรือยัง และเรียกให้ไปนั่งข้างๆท่าน เป็นสายใยศิษย์อาจารย์ที่ถ่ายทอดถึงกัน ต่อมาเมื่อพ่อท่านสุทธิ์ มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ พ่อท่านชุ่ม และ พ่อท่านแช่ม เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานศพของพระอาจารย์

     พ่อท่านชุ่ม ท่านเป็นพระสมถะ พูดน้อย ตบะสูง และมีวาจาสิทธิ์ ท่านกล่าวอะไร มักเป็นไปอย่างนั้น เป็นที่กล่าวขานกันอย่างมาก เป็นพระดีคู่ท่าชนะและสุราษฎร์ธานีที่มีผู้นับถืออย่างกว้างขวาง ด้วยบุญบารมีที่ท่านสั่งสมมานานตลอดเพศบรรพชิต ท่านเป็น ๑ ในอริยสงฆ์ที่สังขารไม่เน่าเปื่อย เป็นอภิญญาบารมีที่เกิดจากการบำเพ็ญธรรมมาตลอดจนสำเร็จธรรมขั้นสูง เรียกได้ว่าจุลินทรีย์และเชื้อโรคไม่สามารถทำลายได้ กลับเป็นเกราะหุ้มคุ้มกายแทน บรรจุในโลงแก้วประดิษฐานในมณฑปจนปัจจุบัน

มรณกาล


     พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ชุ่ม รกฺขิโต) ได้ละสังขารอย่างสงบด้วยโรคชรา ณ กุฏิของท่านวัดถ้ำใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล สิริอายุ ๙๒ ปี พรรษา ๗๒ หลังมรณภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ระยะหนึ่ง ปรากฏว่าสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อย ปัจจุบันได้บรรจุในโลงแก้วประดิษฐานในมณฑปวัดถ้ำใหญ่ ให้ประชาชนผู้เคารพศรัทธาได้กราบไหว้บูชาจนปัจจุบัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ พระครูประสงค์สารการ (เทศน์ ธมฺมสํวโร)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูสุนทรธรรมรักขิต

ที่มา


หนังสือเรื่องการปกครอง การปลูกสร้าง แจกผู้บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างส้วมโรงเรียน โดยพระครูสุนทรธรรมรักขิต ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒.
พระครูวรกิจโกศล (โกศล โกสโล) หรือ หลวงพ่อทองคำ เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ และเจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่รูปปัจจุบัน.

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook