พระครูปทุมธรรมาภิบาล (รุ่งเสน่ห์ ธมฺมรโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูปทุมธรรมาภิบาล (รุ่งเสน่ห์ ธมฺมรโต)


 
วัด วัดมหาชัย
ท้องที่ หนองบัวลำภู
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ธ)
 รองเจ้าอาวาสวัดมหาชัย

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูปทุมธรรมาภิบาล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook