พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ (จุน ฐานุตฺตโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณสิริวัฒน์ (จุน ฐานุตฺตโร)


 
วัด วัดวังสำเภาล่ม
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูสุวรรณสิริวัฒน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook