พระครูลังกาแก้ว (พิน) - พระสังฆาธิการ

พระครูลังกาแก้ว (พิน)


 
เกิด พ.ศ. ๒๓๕๗
อายุ ๔๙ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๓๗๗
พรรษา ๒๙
มรณภาพ พ.ศ. ๒๔๐๖
วัด วัดสมุหนิมิต
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูลังกาแก้ว เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๕๗ ปีจอ ณ บ้านพุมเรียง (จากเอกสารของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่นายเสี้ยงเทียบอายุกับยายยศ บ้านพุมเรียง ซึ่งมีอายุเท่ากัน) มีน้องสาวชื่อเอี่ยม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๗๗ (คาดการจากอายุ ๒๐ ปี ครบอุปสมบท) เมื่ออุปสมบทเสร็จได้จำพรรษาศึกษาพระธรรม ณ พัทธสีมาวัดสระพังจิก ท่านมีความถนัดในเรื่องของวรรณคดี การแต่งโคลง และโหราศาสตร์

     พ.ศ. ๒๓๙๒ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์(ดิศ บุนนาค หรือ สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่) สมุหพระกลาโหม ออกสักเลกหัวเมืองปักษ์ใต้ เห็นวัดรอบ้านพุมเรียงรกร้าง จึงได้สร้างขึ้นใหม่ และสร้างเสร็จภายในเวลาเพียง ๔ เดือน ขนานนามใหม่ว่า “วัดสมุหนิมิต” และได้นิมนต์พระครูลังกาแก้ว (พิน) จากวัดสระพังจิก ไปเป็นปฐมสมภารวัดสมุหนิมิต

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๙๐ - ๒๔๐๖  เป็น เจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา
พ.ศ. ๒๓๙๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต

มรณกาล


     พระครูลังกาแก้ว (พิน) มรณภาพ ณ วัดสมุหนิมิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๖ สิริอายุประมาณ ๔๙ ปี พรรษา ๒๙ ครองวัดสมุหนิมิต ได้ ๑๔ ปี

สมณศักดิ์


๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูลังกาแก้ว ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เมืองไชยา วัดสระพังจิก

ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook