พระครูรัษฎารามคณิศร์ (เทา ธมฺมรกฺขิโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูรัษฎารามคณิศร์ (เทา ธมฺมรกฺขิโต)


 
เกิด ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๙
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๒
พรรษา ๔๓
มรณภาพ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
วัด วัดรัษฎาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย

สถานะเดิม


     พระครูรัษฎารามคณิศร์ มีนามเดิมว่า เทา จิตราภิรมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด ชีวิตท่านก่อนอุปสมบท ท่านได้รับราชการที่ว่าการอำเภอพุนพิน จนได้ขึ้นเป็นปลัด


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๓๓ ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ วัดบางงอน โดยมี พระอธิการเย็น เจ้าคณะแขวงสมพักศร (บางงอน) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตำบลบางงอน

มรณกาล


     พระครูรัษฎารามคณิศร์ (เทา ธมฺมรกฺขิโต) มรณภาพเมื่อ วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะโรง สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๔๓


ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook