พระครูรัษฎารามคณิศร์ (เทา ธมฺมรกฺขิโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูรัษฎารามคณิศร์ (เทา ธมฺมรกฺขิโต)


 
เกิด ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๙
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๕๒
พรรษา ๔๓
มรณภาพ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
วัด วัดรัษฎาราม
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูรัษฎารามคณิศร์ มีนามเดิมว่า เทา จิตราภิรมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๑๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ ปีชวด ชีวิตท่านก่อนอุปสมบท ท่านได้รับราชการที่ว่าการอำเภอพุนพิน จนได้ขึ้นเป็นปลัด


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุได้ ๓๓ ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ วัดบางงอน โดยมี พระอธิการเย็น เจ้าคณะแขวงสมพักศร (บางงอน) เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดรัษฎาราม
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น เจ้าคณะตำบลบางงอน

มรณกาล


     พระครูรัษฎารามคณิศร์ (เทา ธมฺมรกฺขิโต) มรณภาพเมื่อ วันพุธที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะโรง สิริอายุ ๗๖ ปี พรรษา ๔๓


ผู้แนะนำข้อมูล


จักรกฤษณ์ แขกฮู้ : เรียบเรียง

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook