พระอุดมวัฒนมงคล (สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ) - พระสังฆาธิการ

พระอุดมวัฒนมงคล (สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๔๖
วัด วัดถ้ำวัฒนมงคล
ท้องที่ ระยอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูปลัด
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมวัฒนมงคล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook