พระอุดมวัฒนมงคล (สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ) - พระสังฆาธิการ

พระอุดมวัฒนมงคล (สุวัฒน์ จิรวฑฺโฒ)


 
เกิด ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗
อายุ ๖๕ ปี
อุปสมบท ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๔๖
วัด วัดถ้ำวัฒนมงคล
ท้องที่ ระยอง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดถ้ำวัฒนมงคล

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูปลัด
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอุดมวัฒนมงคล

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook