พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวง กตปุญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวง กตปุญฺโญ)


 
เกิด ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔
อายุ ๘๒ ปี
มรณภาพ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วัด วัดสำราญนิวาส
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูการุณยธรรมนิวาส มีนามเดิมว่า หลวง สอนวงศ์ษา เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร บิดาชื่อนายสนธิ์ มารดาชื่อนางสียา

     เมื่ออายุได้ ๗-๘ ขวบ ได้ไปปรนนิบัติหลวงลุง ซึ่งเป็นพระมหานิกายอยู่วัดใกล้บ้าน พร้ามกับเรียนหนังสือไปด้วย จึงมีจิตใจโน้มเอียงมาทางพระพุทธศาสนา จนได้อ่านหนังสือ พระไตรสรณคมน์ ของพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม จึงมีความเลื่อมใสมากขึ้น


อุปสมบท

     อุปสมบท ในสังกัดมหานิกาย เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ พัทธสีมา วัดศรีรัตนาราม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ได้รับฉายาว่า ขนฺติพโล

     ได้แปรญัตติใหม่ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดเชตวัน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูธรรมาภิวงค์ เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงปู่แว่น ธนปาโล เป็นพระกรรมวาจาจารย์ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาใหม่ว่า กตปุญฺโญ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสำราญนิวาส
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เจ้าคณะตำบลแม่ทะ - แม่เมาะ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่ทะ - แม่เมาะ (ธ)

มรณกาล


     พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวง กตปุญฺโญ) ได้ละสังขารด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๐๑.๑๐ น. ซึ่งตรงกับวันปวารณาเข้าพรรษา ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาลวิชัยยุทธ กรุงเทพ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูการุณยธรรมนิวาส

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook