พระครูมงคลอิสรธรรม (สอน ฐานิสฺสโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลอิสรธรรม (สอน ฐานิสฺสโร)


 
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๓๕
มรณภาพ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดโคกลำดวน
ท้องที่ บุรีรัมย์
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดโคกลำดวน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูมงคลอิสรธรรม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook