พระครูนิเทศสุตกิจ (ประสาทพร ปสาโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูนิเทศสุตกิจ (ประสาทพร ปสาโท)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๑ ปี
อุปสมบท ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
พรรษา ๒๙
วัด วัดคอกช้าง
ท้องที่ ยะลา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง
 เจ้าคณะอำเภอธารโต


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook