เจ้าอธิการมงคล นิพฺภโย - พระสังฆาธิการ

เจ้าอธิการมงคล นิพฺภโย


 
เกิด ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
อายุ ๔๔ ปี
อุปสมบท ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พรรษา ๑๗
วัด วัดศรีสว่างอารมณ์
ท้องที่ มุกดาหาร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างอารมณ์
 เจ้าคณะตำบลโพนงาม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook