พระภัทรธรรมธาดา (สมพร ปสนฺนจิตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระภัทรธรรมธาดา (สมพร ปสนฺนจิตฺโต)


 
วัด วัดสวนป่าน
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสวนป่าน
 เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภัทรธรรมธาดา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook