พระอธิการสน ปณฺฑิโต | พระสังฆาธิการ

พระอธิการสน ปณฺฑิโต


 
วัด วัดอรัญญิกาวาส
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 643

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๓๙๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาส
 พระอุปัชฌาย์ที่มา


วัดอรัญญิกาวาส


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook