พระครูสมุทรโสภณ (โสภณ อภิชาโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรโสภณ (โสภณ อภิชาโต)


 
อายุ ๖๑ ปี
พรรษา ๔๑
มรณภาพ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วัด วัดบางน้อย
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางน้อย

มรณกาล


     พระครูสมุทรโสภณ (โสภณ อภิชาโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๕ : ๔๕ น.ที่มา


thatree.myreadyweb.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook