พระอธิการห้อย โอหิตภาโร | พระสังฆาธิการ

พระอธิการห้อย โอหิตภาโร


 
มรณภาพ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
วัด วัดบางน้อย
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 521

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางน้อย

มรณกาล


     พระอธิการห้อย โอหิตภาโร มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ที่มา


thatree.myreadyweb.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook