พระครูสมุทรคุโณทัย (แจ่ม โฆสโก) - พระสังฆาธิการ

พระครูสมุทรคุโณทัย (แจ่ม โฆสโก)


 
มรณภาพ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓
วัด วัดบางน้อย
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๑๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางน้อย
 พระอุปัชฌาย์ที่มา


thatree.myreadyweb.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook