พระครูประชาศรัทธาคุณ (เล็ก จิตฺตปญฺโญ) - พระสังฆาธิการ

พระครูประชาศรัทธาคุณ (เล็ก จิตฺตปญฺโญ)


 
อายุ ๖๒ ปี
พรรษา ๒๒
มรณภาพ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม

มรณกาล


     พระครูประชาศรัทธาคุณ (เล็ก จิตฺตปญฺโญ) มรณภาพเมื่อ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลในเมืองกุสินารา ดินแดนพุทธภูมิ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สิริอายุ ๖๒ ปี พรรษา ๒๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook