พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม อตฺตสนฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูสังวรสมณกิจ (ทิม อตฺตสนฺโต)


 
เกิด ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๖
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วัด วัดพระขาว
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๕๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระขาว
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะตำบลน้ำเต้า - พระขาว
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระครูสังวรสมณกิจ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๐.๕๕ น. ด้วยอาการปอดบวมและติดเชื้อในกระแสโลหิต ณ โรงพยาบาลโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี สิริอายุได้ ๙๖ ปี พรรษา ๖๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นตรี ที่ พระครูสังวรสมณกิจ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook