พระครูไพบูลสุวรรณสาร (ประพัฒน์ จนฺทสโร) - พระสังฆาธิการ

พระครูไพบูลสุวรรณสาร (ประพัฒน์ จนฺทสโร)


 
อายุ ๗๓ ปี
พรรษา ๕๓
มรณภาพ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดหนองกระทุ่ม
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
 เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อกรุ กิตติมศักดิ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook