พระอธิการเดชกล้า เตชธโร - พระสังฆาธิการ

พระอธิการเดชกล้า เตชธโร


 
เกิด ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
อายุ ๓๖ ปี
อุปสมบท ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พรรษา ๑๗
วัด วัดนาสะแบง
ท้องที่ อุบลราชธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดนาสะแบง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook