พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (วิจิตร นิพฺภโย) - พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (วิจิตร นิพฺภโย)


 
วัด วัดราษฎร์บำรุง
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามหย่ง
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง

สมณศักดิ์


เป็น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ฐานานุกรมใน พระพิมลธรรม อดีต จร.วัดราษฎร์บำรุง จ.ชลบุรี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook